Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Kulturarv 2017/18: Matematikk og en gravhaug på Bo...
Produksjonsliste
Program

Kulturarv 2017/18: Matematikk og en gravhaug på Borre

Se alle bilder, videoer, lydklipp, vedlegg

Dette opplegget tar utgangspunkt i gravhaugene på Borre. Elevene skal i grupper finne radius og høyde på en av haugene. Deretter skal de regne ut hvor mye masse det er i haugen og gi et anslag på hvor mange dagsverk som må til for å bygge en slik haug. Det er da klart at for å iverksette bygging av et gravminne.

Det legges opp praktiske oppgaver, laginndeling (lagleder = Kongen, logistikkansvarlig, økonomiansvarlig, arbeidsfolk), kjøp av tjenester, plyndring av nabolagets arbeidsfolk kan legges inn alt etter hvor lang tid vi har pr rotering.

Husk praktiske fritidsklær og sko!

Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune

Multimedia og vedlegg

Bilder

Gravhaug borre 2.jpg
Annet
Trinn: VG1 - VG3
Praktisk informasjon
Programlengde
3 timer
Arena / rom
Borreparken
Arrangører
Arrangert av:
Vestfold fylkeskommune