Vestfold fylkeskommune
Postadresse: Postboks 2163, 3103 TØNSBERG
Besøksadresse: Svend Foynsgt. 9, 3126 Tønsberg
Telefon: 924 57 604, 909 19 432 • kontakt: Anna B Jørgensen (ansvarlig grunnskolen)/ Torill Sjømæling (ansvarlig videregående skole)
• Nettsted: http://vestfold.ksys.no
Produksjonsliste
Program
Vestfold fylkeskommune
Viser 38 produksjoner
Scenekunst • 3 - 7
Musikk • 1 - 7
Scenekunst • 8 - 10
Scenekunst • 1 - 4
Musikk • 1 - 7
Musikk • 5 - 7
Musikk • VG1 - VG3
Kunstarter i samspill, Scenekunst, Musikk • 8 - 10
Scenekunst • 8 - 10
Visuell kunst • 5 - 9
Film, Musikk • 10 - 10
Scenekunst • 1 - 10
Visuell kunst • 5 - 9
Scenekunst • 1 - 4