vestfold

For utøvere

Programforslag og turnering i DKS Vestfold

Den kulturelle skolesekken (DKS) Vestfold kjøper ferdige produksjoner til grunnskole og videregående skole innen alle kunstuttrykk. Produksjonene skal favne scenekunst, musikk, film, litteratur, visuell kunst og kulturarv, samt kunstarter i samspill og andre sjangeroverskridende kunstuttrykk.


Reise på turne

Vi håper at turnélivet og møtet med elevene i Vestfold blir av høy kvalitet, både for utøvere og for elever. Møte med kjente og fremmede kunstformerer kan være spennende, utfordrende og pirrende. Vi ønsker at det skal være inspirerende for alle parter, der elevene får en bevisstgjørende holdning til kunst og kultur.

Støtte og prosjekter

Støtte og prosjekter

Vestfold fylkeskommune har ingen prosjektmidler som er avsatt til Den kulturelle skolesekken, men det er mulig å søke støtte om fylkeskommunale utviklingsmidler til kulturformål. Søknadsfristen er 15.oktober.