vestfold

For grunnskolen

Planetene

Planetene

I uke 36 og 37 får alle ungdomsskolene i Vestfold besøk av Den Kongelige Norske Marines Musikkorps (Marinemusikken), med en forestilling som tar oss med fra antikkens guder til månelandingen og videre inn i fremtidens science fiction.

Publisert:01.08.16

Les mer

Scene! Art

Scene! Art

Elever ved grunnskolene i Tønsberg, Larvik og Lardal får i høst møte Sara Bonnard - som endelig skal få oppfylt sin drøm: Å sette opp sin egen teaterforestilling!

Publisert:01.08.16

Les mer

Kulturvertkurs høst 2016

Kulturvertkurs høst 2016

Vi inviterer kulturverter og kulturkontakter ved ungdomsskolene i Vestfold til en spennende dag med kompetansebygging i arrangementsgjennomføring!

Publisert:01.08.16

Les mer

Spillemidler, økonomi og rapportering


Fylkeskommunen mottar Vestfolds andel av spillemidler. 1/3 av midlene overføres til kommunene etter en nøkkel gitt av Kultur- og kirkedepartementet. Spillemidlene er øremerket kunst og kultur til elevene og kan ikke brukes til administrasjon eller kompetansetiltak. Kommunen har i tillegg egne midler til å administrere og drifte egen Dks-plan ut over de tildelte spillemidlene.

Publisert:05.02.14

Les mer

Veileder for DKS i Vestfold

Kommunekontaktens rolle og oppgaver

Alle kommunene i Vestfold har en politisk vedtatt plan for arbeidet med Den kulturelle skolesekken, og det er inngått fire-årige  samarbeidsavtaler med fylkeskommunen.

Publisert:05.02.14

Les mer