vestfold

For grunnskolen

Informasjonsmøte og workshop på Haugar Kunstmuseum

Informasjonsmøte og workshop på Haugar Kunstmuseum

Onsdag 5. april inviterer Haugar Kunstmuseum til en dag på museet hvor det vil bli orientert om museets utstillinger og formidlingstilbud for skoleåret 2017-2018.

Publisert:30.03.17

Les mer

Planetene

Planetene

I uke 36 og 37 får alle ungdomsskolene i Vestfold besøk av Den Kongelige Norske Marines Musikkorps (Marinemusikken), med en forestilling som tar oss med fra antikkens guder til månelandingen og videre inn i fremtidens science fiction.

Publisert:01.08.16

Les mer

Scene! Art

Scene! Art

Elever ved grunnskolene i Tønsberg, Larvik og Lardal får i høst møte Sara Bonnard - som endelig skal få oppfylt sin drøm: Å sette opp sin egen teaterforestilling!

Publisert:01.08.16

Les mer

Kulturvertkurs høst 2016

Kulturvertkurs høst 2016

Vi inviterer kulturverter og kulturkontakter ved ungdomsskolene i Vestfold til en spennende dag med kompetansebygging i arrangementsgjennomføring!

Publisert:01.08.16

Les mer

Spillemidler, økonomi og rapportering


Fylkeskommunen mottar Vestfolds andel av spillemidler. 1/3 av midlene overføres til kommunene etter en nøkkel gitt av Kultur- og kirkedepartementet. Spillemidlene er øremerket kunst og kultur til elevene og kan ikke brukes til administrasjon eller kompetansetiltak. Kommunen har i tillegg egne midler til å administrere og drifte egen Dks-plan ut over de tildelte spillemidlene.

Publisert:05.02.14

Les mer