vestfold

For grunnskolen

Marked for Film 2017

Marked for Film 2017

Visste du at du kan reise på skole-turné med ditt filmprosjekt? Viken Filmsenter inviterer filmskapere til å pitche filmkurs og vise filmproduksjoner med undervisningsopplegg for DKS i Akershus, Buskerud, Oslo, Østfold og Vestfold.

Publisert:25.07.17

Les mer

Kulturvertkurs høst 2017

Kulturvertkurs høst 2017

Vi inviterer kulturverter og kulturkontakter ved ungdomsskolene i Vestfold til en spennende dag med kompetansebygging i arrangementsgjennomføring!

Spillemidler, økonomi og rapportering


Fylkeskommunen mottar Vestfolds andel av spillemidler. 1/3 av midlene overføres til kommunene etter en nøkkel gitt av Kultur- og kirkedepartementet. Spillemidlene er øremerket kunst og kultur til elevene og kan ikke brukes til administrasjon eller kompetansetiltak. Kommunen har i tillegg egne midler til å administrere og drifte egen Dks-plan ut over de tildelte spillemidlene.

Publisert:05.02.14

Les mer

Veileder for DKS i Vestfold

Kommunekontaktens rolle og oppgaver

Alle kommunene i Vestfold har en politisk vedtatt plan for arbeidet med Den kulturelle skolesekken, og det er inngått fire-årige  samarbeidsavtaler med fylkeskommunen.

Publisert:05.02.14

Les mer

Kulturkontakter

Hva skal dere gjøre?