Tilbake
Ida Nove Canon
Skriv ut

ISskulptur på Teie hovedgård

En "Tidselv" av is i landskapet ved Teie hovedgård

Vi skal bygge en konstruksjon av is på Teie hovedgård og stedets mangfoldige historie er vår kilde til inspirasjon. Her har landskapet ligget, blitt formet fra tidenes morgen, gjennom istiden og fram til menneskene kom hit og kultiverte landskapet.

Vårt byggemateriale er vann i frossen form og bærer informasjon i seg. Vannet er i bevegelse hele tiden og reiser gjennom elementene i en evig syklus. Gjennom oss levende organismer, tilbake til jorda og opp i skyene driver vannet over planeten for så å falle til jorden igjen.

14 tonn historie i form av is skal gå gjennom hendene til alle 9 klassingene i Tønsberg. Sammen skal vi skjære til å legge issten for issten til denne formen som til sist vil bli en buktende tidslinje i landskapet på Teie hovedgård. Vi legger alle igjen spor etter oss, formen vi bygger vil smelte men vannet vil ta med seg informasjon om vår tilstedeværelse på Teie.

Tidslinjen vi trekker vil bukte seg og skape rom, rom som illustrerer hendelser og  menneskeskapte avtrykk i landskapet. Avtrykk i form av byggverk og historier.

Teie hovedgård er bygd på en høyde vendt mot byfjorden og Slottsfjellet. Her har mennesker posisjonert seg gjennom tiden, de geistlige skapte en motpol til den kongelige makthøyden på Slottsfjellet og det førkristne tinget på Haugar. Her har det vært bygget opp og forfalt, revet og rekonstruert.
Teie hovedgård og ubåtstasjonen ble brukt som Marinens base av den tyske okkupasjonsmakten under 2 verdenskrig. Under okkupasjonen ble det gjort store inngrep i landskapet og på tidligere bygninger. Det ble bygget bomberom og skyttergraver og dette førte til at tidligere bygninger ble revet og brukt som materialer til forsvarsanleggene. Derfor finner ikke arkeologene annet en resirkulert materiale under jordskorpa her på Teie hovedgård og vi har kun historier igjen om hva som har foregått her i tidlige tider.

Teie hovedgård rommer i dag kunst og kultur for barn og unge samt sidebygningen med felleskap og mat servering.

Lærerveiledning

En stedspesifikk produksjon der elevene får et nytt blikk åp et kjent sted i kommunen

Dette DKS- prosjektet er en stedspesifikk produksjon der elevene får et nytt blikk på et kjent sted i kommunen, Teie hovedgård.  Vi bruker is som byggemateriale og skaper en form i landskapet av elevenes arbeider. Skulpturen vil være midlertidig og i konstant forandring og det forgjengelige vil stå i kontrast til landskapets bestandighet.

Den ferdige isskulpturen vil stå som en lysende illustrasjon i mørketiden.

Tre kunstnere vil presentere is som formingsmateriale og i samtale med ungdommene skapes en installasjon i landskapet.

Hver elev får sin iskube som skal formes med verktøy tilpasset arbeid i is, for så å sette sammen iskubene til en felles installasjon.

I de to timene ungdommene jobber med is er dialog nøkkelen, det er her ideene oppstår, utfordres og kommuniseres. Ungdommene får ikke en konkret oppgave, men må selv utforske materialet og dets muligheter. Med fantasi, lyst og lek finner de sitt unike utrykk som skiller seg fra alle de andre.

Kunstnerne er tett på i denne prosessen og bidrar til mestring.

Teie hovedgår rommer mange historier. Her kan dere lese om flere av dem: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010110905071


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Ida Nove Cannon - Randi Beck - Roger Villje
  • Produsent: Ida Nove Cannon og Randi Beck i dialog med Den kulturelle skolesekken i Tønsberg kommune
  • Idé/opplegg: Ida Nove Cannon og Randi Beck

Om kunstner / utøver / gruppe

Ida Nove Cannon jobber med snø og is i prosjekter, konkuranser og festivaler i inn og utland. jobber også med avlastning for barn og unge i Færder kommune.

Randi Beck er billedkunstner, grafiker og kunst- og håndtverkslærer på ungdomskolene i Stokke.

Roger Villje er verktøymaker, scenetekniker og leirskolemedarbeider. Jobber også med avlastning i Færder kommune.