Tilbake
Ida Nove Canon
Skriv ut

ISskulptur på Eidsfoss Hovedgård

Vi bygger en form av is på Eidsfoss Hovedgård.

​​​​​​​

Dette DKS- prosjektet er en stedspesifikk produksjon der elevene får et nytt blikk på et kjent sted i kommunen.

Vi bruker is som byggemateriale og skaper en form i landskapet av elevenes arbeider. Skulpturen vil være midlertidig og i konstant forandring og det forgjengelige vil stå i kontrast til landskapets bestandighet.

Tre kunstnere vil presentere is som formingsmateriale og i samtale med ungdommene skapes en installasjon i landskapet.

På Eidsfoss hovedgård skal vi la oss inspirere av hagen og dens historie om eksotiske planter og fremmede frø. 

Former på frø finnes i uendelige variasjoner, noen har vinger og kan løftes av vinden, andre er gjemt i harde skall som trenger en skogbrann for å åpne seg mens andre igjen har utviklet en reisevei gjennom fugler og pattedyr som spiser frøene.
Alle har samme formål om å beskytte noe verdifullt, komme fram til et egnet sted der nytt liv kan utfolde seg. 

I 2020 er det 8- og 9-klassingene i nye Holmestrand kommune som sammen skal skape en isskulptur på Eidsfoss hovedgård. Vi skal skjære nye frøformer av is som etter hvert vil bli til en kjempestor lysende frøkapsel midt på plassen foran hovedgården. Disse fantasifrøene vil varmegradene forme videre på helt til de er tilbake i jorda og nye ideer vil blomstre på Eidsfoss hovedgård.

Hver elev får sin iskube som skal formes med verktøy tilpasset arbeid i is, for så å sette sammen iskubene til en felles installasjon.

I de to timene ungdommene jobber med is er dialog nøkkelen, det er her ideene oppstår, utfordres og kommuniseres. Ungdommene må selv utforske materialet og dets muligheter. Med fantasi, lyst og lek finner de sitt unike utrykk som skiller seg fra alle de andre.

Kunstnerne er tett på i denne prosessen og bidrar til mestring.


Om utøvere og produsenter

  • Arrangert av: Vestfold fylkeskommune
  • Kunstnere/grupper: Ida Nove Cannon - Randi Beck - Roger Villje